NL-Prijzen 2017-12-16T15:47:33+00:00

Prijzen

Transparantie

Onze prijzen worden in alle transparantie met de klant vastgelegd, na het accepteren van een prijsopgave, volgens de ethische normen van het advocatenberoep.

Eerste afspraak

De kosten worden tijdens de eerste afspraak besproken, na kennisname van de zaak. De eerste afspraak wordt naar de gewoonlijke uurprijs van het kantoor berekend, tenzij er voorafgaand anders is overeengekomen.

Betalingswijze

Het kantoor zal systematisch de meest aangepaste betalingswijze voor de klant en de zaak aanbevelen.

In principe wordt er een honoraria overeenkomst getroffen tussen de klant en het kantoor om de modaliteiten van het vaststellen van de honoraria te bepalen. In bijzondere gevallen van beperkte en/of ad hoc interventies kunnen uitzonderingen gemaakt worden. In ieder geval zal het akkoord door een brief of email bevestigd worden.

3 opties

“Bestede tijd”: Het bedrag van de honoraria wordt hier bepaald door de tijd die de advocaat besteed heeft en zijn uurtarief. Wanneer men deze optie kiest, geeft het kantoor de klant bij voorhand aan hoeveel uren er nodig zijn het dossier te behandelen en houdt de klant op de hoogte van het aantal bestede uren.

Forfaitair bedrag : er wordt een vastgesteld bedrag voor de gehele procedure betaald. Deze manier van het bepalen van de honoraria is het beste voor zaken waar het kantoor de tijd die nodig is voor het behandelen van de zaak van te voren kan schatten.

Honoraria per resultaat : deze worden op een resultaat berekend, dwz op een aan de klant toegedeelde winst, besparing of voordeel. Het is een aanvulling op de honoraria per bestede tijd of het forfaitaire bedrag maar kan niet de enige manier van betaling zijn. De honoraria per resultaat zijn natuurlijk alleen te betalen wanneer de klant en de advocaat hierover vooraf schriftelijk akkoord zijn gegaan.