Exemples d’interventions nl 2017-10-09T10:10:05+00:00

Voorbeelden van ons werk

– voor een ingenieursbureau, hoofdaannemer voor de rehabilitatie van een voormalige vuilstortplaats in een stad in het zuid-westen van Frankrijk

– voor een exploitant van een compostfabriek in het zuid-westen van Frankrijk waarvan de fabriek door ongeregeldheden in het beton bedreigd stond met instorting.

– voor de exploitant van een centrum voor terugwinning van afvalstoffen in Bretagne, wiens hoge en lage druk warmtedistributie niet voldeed aan de verwachtingen van een openbare instelling die hiervan de hoofdaannemer was

– voor de fabricant van een kiel voor boten die meegedaan hebben met de Route du Rhum en       waarvan de kiel tijdens de race brak

– voor de verkoper van een werktuigmachine die niet geheel voldeed aan de verwachtingen van de eindgebruiker.

– voor de Nederlandse verzekeraar van een agrarische ondernemer wiens kassen waren ingestort.

– for a Portuguese company who supplied hoses to a company who sold them on to one of its customers to make Flyboards

– voor een Portugees bedrijf dat slangen leverde aan een onderneming die hen doorverkocht aan één van zijn klanten voor een maken van fly-boards

– voor een Portugese verzekeraar van een fabricant van koelvitrines die brand veroorzaakten in een warenhuis in Rungis

– voor een Franse verzekeraar van winkelruimtes die brandschade opgelopen hadden